Typy

Jaké jsou různé druhy snů?

Každý člověk v tomto světě bude něco snít ve spánku. Některé sny se mohou splnit a některé mohou odejít jen jako sen. Obecně lidé říkají, že cokoli si myslíme před spaním, může se to zdát jako sen nebo jakoukoli práci, kterou jsme od rána dělali, stejné činnosti provádíme i ve spánku. Existuje mnoho typů snů a jejich významy někdy souvisejí s realitou nebo jsou prostě bezvýznamné.

Proč sním??

Sny jsou vytvářeny díky rychlému pohybu očí. I když tvrdě spíme, náš mozek nadále funguje, ale ne v aktivním stavu. Kvůli tomu často stáhne zpět pocity, emoce a zkušenosti, které máme vnitřně i nevědomě. Jsou v podstatě obrazem toho, co si v mysli náhodně myslíme, a mohou to být nesouvisející příběhy.

Sny se obecně skládají z emocí, pocitů, nápadů a obrazů, které jsou nedobrovolně prováděny v mysli ve fázi spánku. Sny se objevují ve fázi rychlého pohybu očí ve spánku. Některé sny jsou nezapomenutelné a živé. Délka snu se pohybuje 20-30 minut. V průměru může člověk snít 3–5 snů za noc a některé mají schopnost sedm. Sny jsou většinou rychle zapomenuty. Za osm hodin spánku budou sny trvat dvě hodiny.

Sny mají různé povahy, jako vzrušující, magické, děsivé, dobrodružné, sexuální a melancholické. Rychlý okamžik oka prožívají nejen lidé, ale i některá zvířata, jako jsou savci. Některé sny jsou klasifikovány podle své povahy. Zde je několik běžných typů snů:

1. Day Dreams:

Různé druhy snů 1

V průměru může člověk snít denní sen o 70–120 minutách fáze bdění. Ve snech budou lidé napůl vzhůru. To znamená, že ve skutečnosti nespí naplno. Denní sen začíná vzpomínkou na fantazii a představy, která uteče. Jak dlouhý denní sen se člověk ponoří do soukromé fantasy země. Dennímu snu se pro člověka říká tělo přítomná mysl chybí. Denní sen je dobrý pro nacvičení pozitivního výsledku. Obavy a hluboké starosti mají za následek i denní sny. Jak začne mysl bloudit, úroveň povědomí o fyzickém vzhledu se sníží.

2. Lucid Dreams:

Různé typy snů 2

Lucidní sen je definován jako sen s fyzickým spánkem. Tato metoda snu se nazývá výzkumný sen. V určité fázi si člověk může tento sen uvědomit. Snílci si uvědomují, že sní. Snílci se stávají aktivními ve svých snech, dělají ve svých snech vlastní rozhodnutí. Sny budou živé a události, postavy jsou často velmi přehnané. Lucidní sen pomáhá zahnat zlý sen tím, že nám umožňuje realizovat se.

3. Noční můry:

Různé typy snů 3

Noční můry jsou sny, které jednotlivce hodně ruší. Tyto sny mohou být hrůzostrašné. Jedinec může zažít smutek, hněv, strach a hrůzu. K tomu dochází, když je člověk v hlubokém stresu nebo se obává. Tyto typy noční můry spadají do kategorie zvané posttraumatická noční můra ze stresu. V nočních můrách může člověk pociťovat různé druhy bolestí. Některé z nočních klisen jsou živé, že je spuštěn smyslový systém. Noční můry představují evoluční strach. Je třeba si uvědomit, že všechny sny, noční můry jsou podvědomé, aby nám pomohly.

4. Falešné probouzející sny:

Různé typy snů 4

Falešně probouzející sny jsou ty sny, které dělají naši práci bez přítomnosti mysli. To je jiný sen, který zažíváme, když jsme vzhůru. Je to vidět hlavně u dětí. Například si namočili postel. To znamená, že si myslí, že byli v koupelně. Znamená to, že si lidé myslí, že se již probudili a začali vykonávat svou každodenní rutinní práci. Ale ve skutečnosti spali. Někteří lidé mají ve zvyku spát během spánku, dokonce je to také považováno za falešné probuzení. Takové scénáře jsou vidět ve falešném probuzeném spánku.

5. Opakující se sny:

Různé typy snů 5

Opakování stejného snu vícekrát spadá pod opakující se sen. Může to být pozitivní nebo negativní znak. Ignorování takových zpráv vede k nevyřešeným problémům. To znamená, že snílek udělal několik cest k vyřešení problému, než byl implementován jako sen. Podvědomí ano a věří, že došlo k prolomení a došlo k opakování. A tento sen zůstává ignorován a nevyřešen. Jakmile bude náš problém vyřešen, pak takové sny skončí. To znamená, že pokud člověk trpí jakýmkoli problémem a existuje šance, že bude v poslední době vyřešen, pak problém s více řešeními sní snílek.

6. Léčivé sny:

Různé typy snů 6

Jak název říká, tyto sny problémy zahojí. Ve starověku se tyto sny nazývají prodromické. Tyto sny budou sloužit zprávám souvisejícím se zdravím. Věří se, že tyto typy snů pomohou vyhnout se potenciálním zdravotním problémům, které uzdravují nemocné a způsobují smutek. Při výzkumu je známo, že tělo komunikuje s mozkem prostřednictvím snu. Pokud je snovému jazyku porozuměno, bude pro snílka snazší, co se stalo. Tyto sny nejsou negativní, protože pomáhají překonat a uzdravit problém.

7. Létající sny:

Různé typy snů 7

Létající sny jsou vzrušující, šťastné a příjemné. Tento sen může člověk v určité fázi ve skutečnosti cítit. Každý člověk se chce ve svém životě něčím stát. Chtějí ve svém životě dosáhnout. Ve skutečnosti se to označuje jako životní cíle. Takový typ snů spadá pod létající sny. Znamená to, jak cítíme a ovládáme své myšlenky ve svém životě. Bude to představitelné při skimmingu nízko nad zemí. Když se to lidé pokusí udělat v reálném životě a pokud k tomu nikdy nedojde, zůstane to pro člověka jako sen.

8. Jídlo:

Různé typy snů 8

Někteří lidé, kteří mají rádi jídlo, budou o jídle také snít. Symbolizuje energii, výživu, která je přímo potřebná pro emoce, intelekt a spiritualitu. Bere se to jako odhalení hladu po našich nových myšlenkách.

9. Falling Dream:

Různé typy snů 9

Vyskytuje se často v každodenním životě. Padající sny jsou negativní a děsivé. Ale všechny sny nebudou negativní a děsivé. Když sen pomalu klesá, znamená to klidný akt opuštění. Zůstává, že v reálném životě cítíme, že se něco děje mimo kontrolu. K tomu dochází, když je člověk ve stresu a ztrácí něco v životě. Bere se to jako znamení řešení nějakého problému v reálném životě.

10. Epické sny:

Epické sny jsou souvislé příběhy, které se odehrávají v sérii snů. Jsou propojeny a často se vyskytují s rozsáhlými detaily. Epické sny mají silný význam a obvykle člověka probudí s pozitivní energií. Podrobnosti v epických snech jsou tak živé, že si je snadno zapamatujete na dlouhou dobu a někdy i na celý náš život. Epické sny nám také mohou pomoci změnit způsob, jakým se díváme na život, a nabídnout perspektivní myšlení.

11. Sny o zubech:

Mnoho snílků často zažívá sen o vypadávání zubů. Padající zuby sny představují úzkost a stres, které člověk může pociťovat v reálném životě. Obvykle k tomu dochází, když člověk zažívá radikální změnu ve svém životě a má strach z výsledku. Faktory, jako je zahájení nové fáze v životě nebo velmi těžké rozhodnutí, mohou také vést k tomu, že se vám sníží zuby.

12. Dětské sny:

Dětství představuje nevinnost a život bez starostí. Když člověk sní o svém dětství, často to naznačuje vaše vnitřní přání vrátit se do této fáze vašeho života. Dětské sny vám mohou připomínat vaše nejšťastnější dny v dětství a často vám vrátí vášně. Mohou také vyvolat vzpomínky na trauma, které člověk zažil v dětství.

13. Katarské sny:

Katarzní sny jsou ty, které očistí snílka od jeho vnitřního strachu, stresu a úzkosti. Během těchto snů má snílek svobodu vést život, který chtějí, a dělat svá vlastní rozhodnutí. Katarzní sny se objevují, když je člověk ve stresu kvůli někomu, kdo neustále ohrožuje svobodu snílka a dominuje v reálném životě.

14. Zesílení snů:

Zesilující sny vyprávějí ty části příběhů, které touží po pozornosti. Jsou to drobné detaily, které jste v reálném životě možná přehlédli. Tyto sny mají svůj účel. Dali do centra pozornosti ty incidenty, které jste možná ignorovali, ale jejichž účinek mohl být jinde velký. Například se vám mohl zdát sen o vašich blízkých v trní a krvácení. To symbolizuje vaše slova nebo činy, které by mohly člověku ublížit.

15. Dream Life Dreams:

Zažili jste někdy podivné sny, které jako by neměly začátek, střed ani konec příběhu? Může to znamenat sen z minulého života, který může vyprávět podrobnosti o vašem minulém životě. Když spíme, aktivuje se podvědomí, které dokáže načíst podrobnosti o minulém životě a začít vám je sdělovat. Obvykle jsou plné podrobností o místech, která jste nikdy nenavštívili, nebo o lidech, které jste nikdy nepotkali.

16. Psychologický sen:

Psychologické sny jsou abnormální nebo neobvyklé. Obvykle jsou způsobeny, když člověk prožívá duševní poruchu nebo stav úzkosti a stresu. Tyto sny nemají žádný význam a jsou plné chaosu, symbolizujícího chaos v jejich mysli.

17. Sny víry:

Věřící sny jsou způsobeny nadměrnou vírou v nadpřirozené prvky a božstva. Díky nim snílek uvěří, že se s nimi nějaký druh síly snaží komunikovat o jejich minulosti nebo budoucnosti. Věřící sny se objevují, když se ve spánku značně sníží schopnost úsudku snílků.

Proč je těžké si sny pamatovat?

Sny jsou způsobeny REM nebo Rapid Eye Movement. Když spíme, naše mozkové činnosti jsou vypnuty, a proto sny nevytvářejí vzpomínky. Sen si však můžeme zapamatovat částečně nebo když k němu dojde těsně před probuzením, během kterého se aktivují určité mozkové funkce.

Význam snů pro naše zdraví:

Studie prokázaly, že lidé, kteří sní, často zažili dobré duševní zdraví. Také se navrhuje, aby sny symbolizovaly dobrý spánek. V experimentu byli lidé probuzeni těsně předtím, než začali snít. Po několika takových pokusech narušit sny prý zažívali zvýšenou úzkost, napětí, halucinace neklidu, těžkou hlavu a nedostatek soustředění. Říká se také, že v mnoha případech lidé našli řešení svých problémů ve snech.

Proč se objevují noční můry??

Noční můry jsou sny, ke kterým dochází kvůli vnitřním obavám. Jsou extrémně znepokojující a mohou probudit lidi třesoucí se strachem. Jsou způsobeny spánkem REM, obvykle v ranních hodinách. Většina nočních můr je způsobena vzpomínkami na traumatické zážitky ze života nebo vnitřními obavami nebo dokonce opakujícími se nočními můrami o stejném problému. Například člověk, kterého pes kousne, může mít po celý život neustálé noční můry psů, kteří ho pronásledují a kousají.

Co dělat po noční můře?

Noční můry mohou být děsivé a vyvolávat panické záchvaty. Ve většině případů lidé zažili intenzivní pot, studené nohy a mají problém se vrátit spát. Je důležité uklidnit se a pokusit se vypláchnout vzpomínky na sen, abychom ovládli naši úzkost. Meditace vám může pomoci zpomalit myšlenkové pochody a uklidnit nervy. Poslech uklidňující hudby, změna místnosti, procházka vás také mohou odvést od přemýšlení o vašich nočních můrách.

Jak se vyhnout snům?

I když může být dobré mít příjemné sny, noční můry nejsou žádná zábava. Mohou v člověku vytvářet fyzický a emoční stres. Opakované noční můry na stejné téma mohou často snížit úroveň důvěry v člověka a tlačit ho do deprese. Pomáhá vyhledat odbornou pomoc, kde vám lékař může navrhnout terapii, aby se váš strach dostal ven. Rovněž se nedoporučuje mluvit, sledovat nebo číst o násilných aktivitách před spaním. Studie také dokazují, že lidé, kteří píší a přemýšlejí o pozitivních zážitcích před spaním, postupně omezili výskyt nočních můr.

Především jsou to sny, které jsou podle toho kategorizovány. Pravidelně se vyskytují různé sny. Sny jsou tedy považovány za znamení pro náš skutečný život, které jsou řešeny pro naše problémy, se kterými se ve skutečnosti potýkáme. Takže prostřednictvím snů může člověk vyřešit problém získáním více řešení. Takže sny jsou dobré pro zdraví.

Především jsou to sny, které jsou podle toho kategorizovány. Pravidelně se vyskytují různé sny. Sny jsou tedy považovány za znamení pro náš skutečný život, které jsou řešeny pro naše problémy, se kterými se ve skutečnosti potýkáme. Takže prostřednictvím snů může člověk vyřešit problém získáním více řešení. Takže sny jsou dobré pro zdraví.

Obrázky Zdroj: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.