Rodičovství

Jak začít učit děti?

Zmatený! Jak učit děti? Ano, všichni víte, že učit děti není tak snadný úkol. Prvním učitelem, který dítě vzdělává, jsou rodiče. Mnoho rodičů o tom, a tedy v tomto sepsání, nemá ani ponětí. Prozkoumal jsem některé z nejlepších tipů, které jsou pro vás užitečné při výuce vašeho dítěte. Rodiče jsou mnoho věcí, jako dárce, opatrovník a posilovače, stejně jako majordomusi. Celkově jsou rodiče „učitel“. V podmínkách nemůžeme naplnit základní a dlouhý seznam životních talentů u našich dětí; osvobodíme na světě nedokonalé lidské bytosti. Kromě toho to musí být zločin. Podívejte se na tento článek, kde diskutujeme o různých výukových metodách pro děti.

Zatímco mnoho jednotlivců dodržuje pokyny mladých k odměňování, někteří vám dají vědět, že je to příležitostně stresující. Jaké jsou nejideálnější učební pomůcky pro děti? Mění se strategie a systémy napříč předmětem? To však bylo řečeno, neexistuje nejjednodušší cesta potvrzení jednoduchosti pro nejzkušenější metodu výuky dětí. Povzbudivou zprávou je, že můžete použít několik strategií a metod. Děti jsou flexibilní.

Musíte se potýkat s problémy svých dětí od ramene k rameni, než od prstů k patě, a také si vytvořit silnější a extra příjemný vztah s vašimi dětmi, to znamená, že budou přístupnější všem ostatním porozuměním, které chcete všichni předávat dál později v životě.

Nejlepší tipy, jak učit děti:

V tomto článku jsme nastínili nejdůležitější techniky, jak naučit děti číst, psát a chovat se tak, aby se dokázaly vyrovnat se společností. Zkuste níže uvedené strategie a systémy zobrazování, které se vztahují na styl učení Tykeho.

1. Mít toleranci:

To je možná to nejcennější, co můžete jako učitel mít. Mnoho lidí je frustrovaných z chování dítěte, pokud to opakuje 4 až 5krát. Mějte tedy stálou sílu při nízkých testovacích stupních. Zvláště pokud přemýšlíte, jak naučit děti dobře psát, můžete dosáhnout svého „bodu varu“, zhluboka se nadechnout a postupně přidat až 10. Mějte na paměti, že jste tady, abyste studentům pomáhali, ne je děsili opuštění školy jinak učení.

2. Dělejte řemesla:

Děti v této věkové skupině 2–5 let, zejména mladší, budou zbožňovat řemesla. Nezapomeňte zdůraznit tuto skutečnost, že dělají tuto práci, a dělají ji dobře, takže mohou všem říci, že jsem to všechno udělal sám. Musíte dát šanci dělat jejich kreativní práci na tom.

3. Rozvíjejte jejich slovní zásobu:

Jako alternativu nabídněte kreativní a dramatickou hru play-by pro společné aktivity a okolí. A používejte různá slova, aby děti ocenily dospělý jazyk jen z pozadí. To je obrovská práce pro tátu, v rodinách se 2 pracujícími rodiči; otcové měli lepší vliv než matky na zdokonalení jazyka svých dětí ve věku od 2 do 3 let.

4. Nastavte vynikající příklad:

Jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat, je umožnit vašemu dítěti vidět, že také ušetříte peníze. Vložte peníze do sklenice, když se vaše dítě dívá, a řekněte mu, že je to vaše nádoba na rezervy. Vaše dítě tedy chápe, že ukládání je „normální“. Pokud je toto jednoduchý úkol, který jste udělali vy, bude nejlepší technikou pro výukové pomůcky.

5. Buďte si vědomi přátelství:

V současné době není vaší prací doučovat sociální studia, ale sociální chování. Vyvarujte se chybné domněnky, že jde pouze o „dětskou osobnost“, jinak by se děti, pokud nebudou mít jiné, „z toho vykultivovaly“. Je na vás, abyste jim vytvořili respekt, zvláště v tomto malém věku.

6. Přijměte rutinu Organizace Plus:

V nedávných studiích se ukázalo, že schopnost vést vaše materiály je upřímně spojena s tím, jak budete vítězit, až budete starší. Navíc nemít rutinu je velmi znepokojující. Především rozvíjejte jejich organizační schopnosti tím, že jim dáte něco, co si mohou vzít zpět do školky.

7. Vzdělávejte je zábavně plus vzdělávání vytvořením hry:

Psaní a matematické hry jsou jedny z nejlepších, které můžete naučit. Může to být navíc online nebo papír, zejména hry na psaní. Toto je jeden z nejchytřejších tipů, jak děti naučit.

8. Samokontrola modelu:

Děti nejvíce studují sledováním toho, co děláte. Nejistě vás uvidí, jak odkládáte nebo se rozhodujete sledovat televizi místo toho, abyste myli nádobí, a oni si vyberou vaše návyky. Navrhněte vhodné chování tím, že dětem představíte, jak mají pokračovat v úkolu, ovládat svůj hněv a vytvářet zdravá rozhodnutí.

9. Odměny:

Systém cen může být obrovským způsobem, jak zaměřit přesné problémy pomocí sebekázně. Malé dítě, které bojuje, aby v noci zůstalo ve své vlastní posteli, by mohlo těžit z nálepkového grafu, který ho inspiruje. Starší dítě, které bojuje s včasným zpracováním domácích úkolů a splněním svých úkolů, může těžit ze systému symbolického bohatství.

10. Výuka analytických dovedností:

Trénujte dovednosti řešení problémů a pracujte společně na řešení konkrétních problémů spojených se sebekázní. Čas od času se zeptejte dětí, co si myslí, že musí být vstřícné, může to být otevření očí, které může způsobit nápaditá řešení.

11. Vizuální studenti:

Chcete -li, aby váš vizuální žák rychleji zvládal nápady, zkuste zjistit, jak učit děti prostřednictvím obrázků, symbolů, grafů a výtvarného umění. Například, pokud miminko poučujete o technikách vázání uzlu obuvi, ukažte jim každý krok ilustracemi. V případě, že instruujete scholastický předmět, jako jsou biologická společenství lijáků, dovolte dětem zkoumat body pomocí ilustrací a shromažďovat své objevy do podoby.

12. Aural Learner:

Studenti sluchových prostředků vzkvétají s instruktážními strategiemi, které zahrnují zvuk. Vytvoření příběhu nebo melodie s nadpisy nebo základními myšlenkami lekce pomůže tomuto druhu žáků uspět. Naléhejte na ně, aby změnili verše na své hlavní melodie, aby měli představu o něčem novém a zajímavém. Hudbu můžete také použít k nastavení temperamentu učebního prostředí. Je pravděpodobné, že druhý den budou mít děti vyšetření a bodají při hraní lehké uklidňující klasické hudby. V případě, že požadujete, aby byli povzbuzeni něčím, co je obvykle nudí, jako je historie a matematika, pusťte si na pár minut houpací hudbu, která je povzbudí

13. Slovní žáci:

Slovní učení je nejdůležitější technikou výuky dětí, která se zaměřuje na používání slov. Replikace výrazů a slov, prohlížení, aby každý mohl slyšet, poslech zvukových záznamů a dialogů jsou úspěšné a ukazují strategie a metody pro tento typ žáka. Ukažte pravopis tím, že je necháte efektivně zpracovat slovo mnohokrát na kousku papíru nebo na bílém nákladu. Pomáhejte při výuce dětí a pomozte svým dětem porozumět pravidlům tím, že je složíte na publikační tabuli, kterou mohou vidět a zmiňovat se o ní.

14. Fyzičtí studenti:

Fyzičtí studenti se učí prostřednictvím „předvádění“. Nabádejte děti, aby vyráběly, vyráběly, hrály věci a setkaly se s tím, co si uvědomují. Pokud náhodou poučujete o starověkém Římě, dovolte dětem sestavovat modely starých staveb a ověřitelných destinací. Pokud se jim nedaří stavět modely a struktury, zkuste bodnout, aby vaši poddaní pokračovali v tom, co si uvědomují v dramatu nebo hře. Terénní výlety, inovace a zábavní hry jsou rovněž úspěšnými ukázkovými technikami pro studenty tělesného charakteru.

Několik dalších tipů, které vám pomohou naučit vaše dítě:

  • Mladiství mladí lidé obvykle rádi nabízejí pomoc. Díky nim se cítí vitální a vážení. Podpořte tento sklon k jejich ostřílenějším letům tím, že požádáte, aby vám pomohli s různými úkoly. Krok za krokem, prostřednictvím sledování a kopírování vás, zjistí, jak sami převzít kontrolu nad konkrétními úkoly a vybudovat si povědomí o očekáváních druhých.
  • Když učíte děti něco nového pro mládež, musíte si uvědomit, že to, co vědí, je na alternativní úrovni než na úrovni dospělého. Budete muset oddělit myšlenky a začít tím, co rozhodně vědí. Instruktoři často zmiňují tyto strategie pro zlepšování a rozšiřování dřívějších informací jako lumping a platforma.
  • Je nezbytné hovořit s mladými lidmi a různými dospělými, když jste kolem dětí, způsobem, jakým byste mohli chtít, aby mluvili. Mladí se nejlépe učí napodobováním. Pokud chcete, aby vaše děti byly přívětivé, využijte chování. Věnujte pozornost tónu svého hlasu.
  • Mladí jsou přizpůsobiví. Od tohoto bodu si můžete vybrat zobrazující strategie a metody, které jsou pro ně vhodné. Budete překvapeni, jak rychle se mohou něco naučit, jakmile dáte pokyn jejich stylu učení.

Děti se učí zkušenostmi. Ve svém okolí mají ostrý smysl pro pozorování a od lidí kolem sebe se hodně naučí. Je důležité, aby jim učitelé a rodiče šli příkladem a ukazovali jim, co je správné a co špatné. Děti se snadno formují, když jsou malé, a je odpovědností jejich rodin vštípit jim dobré chování od raných fází. Děti rozvíjejí chuť učit se, pouze pokud jsou na jejich otázky trpělivě zodpovězeny. Odpověď na milion otázek, které vám dítě položilo, může být frustrující, ale to je cesta k učení.