Jóga

Jak cvičit jnana jógu?

Jóga je součástí starověké hindské filozofie. Má několik různých cest, které vedou k osvícení nebo zlepšení vašeho těla nebo k opravě vaší duše. Jóga nám dává klid v duši a dokonce pomáhá naší duši překonat vyšší úroveň. Různí lidé však různě reagují na různé dostupné jogínské cesty.

Jak cvičit jnana jógu

Co je Jnana jóga?

Jnana jóga se také nazývá Gyaana jóga. Je to jedna ze čtyř jogínských cest, o nichž se mluví v hinduistických písmech. Geeta hovoří o svém využití k rozšíření znalostí o vlastním těle a jeho schopnostech. „Jnana“ v sanskrtu znamená znalosti. Tato jógová cesta vychází z hinduistického principu nedualismu. Jeho hlavní zásadou je „Advaita Vedanta“. „Advaita“ znamená nedualní a „Vedanta“ odkazuje na védské znalosti. Vashishtha, Adi Shankara, Ramana Maharshi a Nisargadatta Maharaj jsou přední učitelé jnana jógy.

Jaká je definice jnana jógy?

Jnana jóga je jedním ze tří klasických typů jógy a je označována jako „jóga meditace“. Podle Advaita Vedanta. Džňána jóga je definována jako „absolutní vědomí vědomí“, kterého lze dosáhnout studiem a meditací.

Metody a etapy jnana jógy:

Jnana jóga je jednou z přímých cest k osvícení nebo seberealizaci. Pomůže vám identifikovat, co se s někým skutečně děje. Pomůže vám to oddělit pravdu od lží. Na této cestě jsou tři hlavní etapy.

  • První stupeň se nazývá Sravanam, což doslova znamená poslouchat. V této fázi vede guru své studenty na správnou cestu. Učí své žáky všechna učení, která byla zmíněna ve Védách, zatímco studenti poslouchají a osvojují si všechna učení svého gurua. Příběhy a analogie, které používali velcí guruové této cesty, byly několikrát zaznamenány a převyprávěny!

  • Druhá fáze se nazývá Mananam, což doslova znamená rozjímání nebo odměňování faktů ve vaší hlavě. V této fázi se student, který se nyní od svého gurua naučil vše, co mohl, pokusí zamyslet nad tímto učením. Pozoruje, přemýšlí a pak vyvozuje vlastní závěry.
  • Třetí stupeň se nazývá Nididhyasana, což doslova znamená meditovat. V této fázi student medituje a to vede k expanzi do Pravdy. Student medituje nad brahmanským učením svého gurua a odrazy jeho mysli.

Jak cvičit meditaci jnana jógy?

  • Džňána jóga není založena na konkrétním dogmatu, které guru učí a které se musíte naučit. Je to způsob, jak objevit pravdu a porozumět jí sami. Džňána jóga říká, že pravda vyžaduje důslednost. Neboť něco, co se objeví, pak zmizí, nelze považovat za absolutní. Právě konzistence nám pomáhá rozlišovat mezi pravdou a iluzí Mayi ‘.
  • Je pravda, že stále se měnící vzhled má v sobě ukrytou i nějakou pravdu! Jnana jóga si ale klade za cíl objevit pouze absolutní pravdu. Ke splnění tohoto cíle vás neustále nutí ptát se. Žádá vás, abyste se nedívali na své zkušenosti, které se neustále mění, ale abyste si všimli svého chování, které zůstává konstantní.
  • Musíte sledovat, co je pro všechny vaše zkušenosti zásadní. Jaké je jediné spojení mezi nimi všemi? A co je nejdůležitější, donutí vás to položit si otázku: „Kdo jsem?
  • Aby se žák jnana jógy připravil na přijetí Brahmanova učení, musí nejprve získat čtyři prostředky spásy neboli „Sadhana Chatushtaya“. Patří mezi ně „Viveka“ nebo schopnost rozlišovat mezi správným a špatným, „Vairagya“ nebo lhostejnost a odloučení od všeho světského, „Shad sampat“ nebo šest životních ctností a „Mumukshutva“ nebo palčivá touha po osvobození nebo moksha.
  • „Shad Sampat“ neboli šest ctností života zahrnuje klid mysli, kontrolu nad smysly, zřeknutí se všech činností kvůli zábavě, vytrvalosti, víře a úplné koncentraci nebo soustředění.

Jakmile student získá tyto čtyři prostředky, je připraven vydat se na cestu džňánajógy. Na rozdíl od tradiční jógy, která zahrnuje fyzická cvičení, Jnana jóga vyžaduje, abyste byli fyzicky a psychicky osvobozeni od světských aspektů světa. Časové období potřebné k dosažení tohoto osvícení není pevně dané. Zatímco některé dokonalé mysli vyžadují jen několik dní, jiným trvá cesta této cesty za poznáním roky. Konečným cílem džňánajógy je dosáhnout v životě bodu, kde se můžete osvobodit od iluze sebe sama a jste otevření vnímání pravdy.